Stichting Buurtcentra


... is een non-profit organisatie die sinds 1970 vastgoed verwerft, onderhoudt en verbetert om dit zo efficiënt mogelijk aan maatschappelijke organisaties te verhuren. We doelen daarbij op organisaties die activiteiten ontplooien om de samenleving te versterken. Door de inzet van een mix van deskundige vrijwilligers en een not-for-profit beheersorganisatie kunnen we dat vastgoed meestal relatief goedkoop verhuren.

Door zorgvuldig beheer van de gebouwen en de middelen, én door goede samenwerking met huurders en dienstverleners draagt Stichting Buurtcentra eraan bij dat nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van samenlevingsopbouw nu en in de toekomst van start kunnen gaan of doorgang vinden.

Stichting Buurtcentra verwerft broedplaats 'De Bonte Zwaan

Lees hier verder over de nieuwste aanwinst van Stichting Buurtcentra in de Houthaven.

50 jaar Stichting Buurtcentra

2020 is een jubileumjaar. Wat begon als een praktische oplossing voor de realisatie van enkele buurthuizen en jeugdhonken is nu een stabiele verhuurder van maatschappelijk vastgoed. Lees over de geschiedenis van Stichting Buurtcentra of bestel het jubileumboek 'Stenen voor de Stad' (externe link naar de uitgever)