Op dit moment beschikt Stichting Buurtcentra over veertien panden. Zeven hiervan staan in stadsdeel West, vier in Nieuw-West, en drie in Noord. Jongste aanwinst is de Bouwspeelplaats 't Landje in het Rembrandtpark waar Stichting Buurtcentra voorjaar 2016 via een bewonersinitiatief de gebouwen van het stadsdeel heeft overgenomen en na grootscheepse vernieuwing in ieder geval tot 2026 in stand zal houden.

In de gebouwen zijn Huizen van de Wijk gevestigd, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, maar ook migrantenorganisaties en broedplaatsen.