Op dit moment beschikt Stichting Buurtcentra over vijftien objecten. Acht hiervan staan in stadsdeel West, vier in Nieuw-West, en drie in Noord.

Jongste aanwinst is de drijvende broedplaats 'de Bonte Zwaan' aan de Haparandadam. 

Voorjaar 2016 verwierf Stichting Buurtcentra via een bewonersinitiatief de Bouwspeelplaats 't Landje in het Rembrandtpark. Daarmee is het voortbestaan van de bouwspeelplaats in ieder geval tot 2026 gewaarborgd.

In de gebouwen zijn Huizen van de Wijk gevestigd, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, maar ook migrantenorganisaties en broedplaatsen.