Missie

Wie zijn wij?

Stichting Buurtcentra verwerft en onderhoudt en verbetert op zo efficiënt mogelijke wijze voor ons doel geschikt onroerend goed, onder anderen door de inzet van een mix van deskundige vrijwilligers en dienstverleners en van relatief goedkoop te verwerven middelen, waaronder het eigen vermogen.

Deze panden stelt zij tegen een redelijke, liefst milde huurprijs beschikbaar aan organisaties, die activiteiten ontplooien ten behoeve van het versterken, intensiveren en verbeteren van de samenleving in de woonomgeving.
Door zorgvuldig beheer van bezittingen en middelen en door goede samenwerking met huurders en dienstverleners draagt Stichting Buurtcentra eraan bij dat nieuwe en bestaande initiatieven op gebied van samenlevingsopbouw nu en in de toekomst van start kunnen gaan c.q. voortgang kunnen vinden.

In het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Stichting Buurtcentra een bijdrage leveren aan verantwoord energiegebruik en energiezuinige bedrijfsgebouwen.

Visie

Wat willen wij bereiken?

Voor initiatieven tot versterken, intensiveren en verbeteren van de samenleving is altijd betaalbare huisvesting beschikbaar.