In de loop der jaren is Stichting Buurtcentra diverse panden weer kwijtgeraakt. Meestal doordat de gemeente andere plannen had voor de locatie en zelf (of een aangewezen partij) het pand terugkocht. Vrijwel al die panden zijn nadien gesloopt of worden dat binnenkort. Op deze pagina's ziet u een overzicht van deze verdwenen gebouwen.