Gebouw Mercator


Orteliuspad 1a
1056 NW Amsterdam

Stadsdeel de Baarsjes verkocht in 2006 dit pand aan Stichting Buurtcentra omdat het van mening was dat de overheid geen welzijnsgebouwen in eigendom moest hebben. Het huisvestte jongerenwerk en een speeltuinbeheerder. Dat jongerenwerk vertrok al snel, waarna er een buitenschoolse opvang en Portugese vereniging APA introkken.
De gemeente wil het hele gebied tussen Orteliuskade en Einsteinweg met woningen bebouwen en kocht het gebouw in december 2022 terug. Het zal binnen afzienbare tijd gesloopt worden.