Buurthuis 't Zwanenmeer


Beemsterstraat 491
1024 BE Amsterdam

Huurder: Vereniging Ons Huis

In 1966 startte de Vereniging Ons Huis een jeugdhonk in een houten noodgebouw. Dat bleek al spoedig zo bouwvallig dat bouwtoezicht na twee jaar sloop eiste. Een bouwkeet was de tijdelijke vervanging voor het tijdelijke gebouw. In 1973 werd een nieuw, veel groter prefabgebouw opgeleverd. 
In 1996 verkocht Stichting Buurtcentra het gebouw aan de toenmalige huurder, Stichting Buurtwerk Noord, die er in de jaren daarna nieuwbouw realiseerde.