Bestuur uitgebreid

In zijn vergadering van 7 december 2017 heeft het bestuur van Stichting Buurtcentra besloten, Duco Stadig te benoemen als nieuw bestuurslid. 

Deze benoeming vloeit voort uit de nauwere samenwerking die Urban Resort - technisch beheerder van onze panden -  en Stichting Buurtcentra zijn aangegaan. Deel van deze nauwere relatie was een uitwisseling van bestuursleden. Duco is voorzitter van Urban resort, en nu dus ook bestuurslid van Stichting Buurtcentra. Fred Martin neemt namens Stichting Buurtcentra zitting in het bestuur van Urban Resort.