Stichting Buurtcentra 50 jaar

Op 8 juli 1970 tekende Henk Barentsz, hoofddirecteur van de Vereniging Ons Huis - die op haar beurt sinds 1892 de oudste welzijnsorganisatie op het vasteland van Europa was - bij notaris Dijk de oprichtingsakte van Stichting Buurtcentra. Deze nieuwe stichting stelde zich ten doel om, 'ten behoeve van de samenlevingsopbouw in de woonomgeving', gebouwen te bouwen of te verwerven waarin buurtcentra gevestigd konden worden. Deze gebouwen zouden verhuurd worden aan Amsterdamse verenigingen en stichtingen die zich richten op de samenlevingsopbouw. Barentsz voldeed hiermee aan de wens van het Gemeentebestuur dat er de voorkeur aan gaf om dergelijke noodzakelijke voorzieningen niet zelf in eigendom te hoeven hebben. 

Het zevenkoppige bestuur van de nieuwe stichting werd in eerste instantie door de Vereniging Ons Huis benoemd, echter met de kanttekening dat de gezamenlijke huurders zelf zo snel mogelijk in de voordracht van bestuursleden moesten voorzien. Dat is vervolgens ook gebeurd, tot op de dag van vandaag wordt het bestuur gevormd door personen die door de huurders zijn voorgedragen. Ons Huis verzorgde ook de huisvesting van de nieuwe stichting, en wel in het pand aan de Rozenstraat dat zij in 1892 had laten bouwen. Eerste voorzitter werd J. van Marken, die deze functie elf jaar zou vervullen. Henk Barentz werd secretaris/penningmeester.

In het eerste decennium na de oprichting werden gebouwen gerealiseerd aan het Lambertus Zijlplein, in de Alkmaarstraat, in de Klaas Katerstraat, aan de Oostoever, in de Ruys de Beerenbrouckstraat (Buddha), aan de Meteorenweg, de Jan de Louterstraat, de Parlevinker, de Douwes Dekkerstraat, de Kamperfoelieweg, de Pieter Calandlaan, het Jan van Schaffelaarplantsoen en de Leeuwendalersweg. Het merendeel van die gebouwen is inmiddels weer gesloopt. In later jaren kwamen er ook nieuwe panden bij door aankoop van bestaande locaties, deels ook met subsidie van de gemeente. Een actueel overzicht staat op de pagina 'onze gebouwen'. Hieronder enkele afbeeldingen van gebouwen die inmiddels uit het stadsbeeld zijn verdwenen.

Een uitgebreidere geschiedenis is te lezen in ons jubileumboek Stenen voor de Stad (externe link)

Buurthuis Geuzenveld Jes Buurthuis Slotermeer 1 Buurthuis Slotermeer 2 Schaffelaar