Broedplaats 'de Bonte Zwaan'


Haparandadam 7
1013 AK Amsterdam

Huurder: Stichting Kunstwerk Loods 6

                                                                                                        © Frits Schiphorst

Historie

De Bonte Zwaan is in 1966 op de NDSM werf gebouwd als drijvend kantoorgebouw voor Vrachtmail, een dochteronderneming van de KNSM. In 1980 is het gebouw overgenomen door de AMVV, de vereniging van beroepsschippers, die het de naam Bonte Zwaan gaf. Het gebouw werd ingericht als centrum voor de binnenvaart. Centraal stond de schipperbeurs met eromheen voorzieningen als bevrachtingkantoren, winkel en bankkantoor. Het gebouw kreeg ook een belangrijke sociale functie voor de schippers met voorzieningen als kinderopvang en kleuterschool, kantoor sociaal raadslieden, bibliotheek, wasserette, kantine, film- en feestzaal. Eind 1998 viel het doek voor de schippersbeurs. Europese regelgeving stond deze beperking op de regels van de vrije markt niet langer toe.

Sinds enkele jaren voert de gemeente Amsterdam een actief broedplaatsenbeleid. Door het aanbieden van betaalbare atelierruimte wordt beoogd de aantrekkelijkheid van de stad voor jonge kunstenaars te waarborgen. De Bonte Zwaan werd in 2002 door woonstichting De Key aangekocht om in het kader van broedplaatsenbeleid betaalbare atelierruimte te realiseren. Er zijn verschillende atelierruimtes, commerciële ruimtes en een projectruimte met horeca gerealiseerd.

Het architectenbureau CASA-architecten heeft de renovatie gerealiseerd. Bij het ontwerp voor de verbouwing stond het oorspronkelijke industriële karakter centraal. De langsgevels zijn geïsoleerd en afgewerkt met aluminium kozijnen. De beide koppen zijn niet afgewerkt. Hier is de ruwe scheepshuid met een patchwork van alle reparaties nog zichtbaar. Op 13 oktober 2005 werd De Bonte Zwaan feestelijk geopend.

Mede door veranderende regelgeving wenste de Key het object te verkopen. De overname door Stichting Buurtcentra in 2021 waarborgt het voortbestaan.

Meer info op de website van De Bonte Zwaan.