Nieuwe penningmeester

Na ruim 23 jaar heeft Frits Zwart afscheid genomen van het bestuur van Stichting Buurtcentra. Vele jaren was hij voorzitter en daarna nog lange tijd penningmeester. We zijn Frits zeer erkentelijk voor al het werk dat hij voor ons heeft verzet.

Inmiddels hebben we zijn functie opnieuw kunnen invullen met twee personen:

  • Ad Renting zal zich vooral bezig houden met het financieel beleid, en 
  • Deborah Moen-Oosterhuis richt zich op het financieel beheer.

We heten deze nieuwe bestuursleden van harte welkom.