Afscheid van de 'Mercator'

Orteliuspad 1A

In 2006 kocht Stichting Buurtcentra het Combigebouw 'Mercator' aan het Orteliuspad. Dat was enkele jaren daarvoor door stadsdeel de Baarsjes gebouwd, maar dat wilde van het eigendom af. Het gebouw was bedoeld voor jeugd- en jongerenwerk en de ernaast gelegen speeltuin. De gebruikers kregen echter onvoldoende subsidie om de bij overdracht voorgeschreven marktconforme huur te betalen. De speeltuinbeheerder zit er nog steeds, maar het jongerenwerk is al snel vertrokken. Vanaf dat moment werd het gebouw gebruikt door de Portugese sociale vereniging APA en door Impuls dat er een buitenschoolse opvang heeft.

Het omliggende terrein zal in de komende jaren met enkele duizenden woningen bebouwd worden. Daarbij staat het gebouw in de weg. Vandaar dat de Gemeente het terug wilde kopen. Om een langdurige onteigeningsprocedure te vermijden, heeft Stichting Buurtcentra ingestemd met verkoop. Op 20 december 2022 heeft de overdracht bij de notaris plaatsgevonden. De gemeente neemt vooralsnog de huurcontracten over.