Nieuwe broedplaats

Op het Zeeburgereiland is ruimte gereserveerd voor een tijdelijke broedplaats (10 jaar). Onze samenwerkingspartner Urban Resort zal deze gaan exploiteren. Stichting Buurtcentra heeft de bouw en daarna de verhuur op zich genomen. 

Inmiddels is de omgevingsvergunning aangevraagd. Het terrein is 15 december 2022 aan Stichting Buurtcentra overgedragen.

Naar verwachting kan deze broedplaats die luistert naar de naam 'het Baggerbeest' op 1 juni 2023 zijn deuren openen.