Stichting Buurtcentra

is een non-profit organisatie die vastgoed verwerft, onderhoudt en verbetert om dit zo efficiënt mogelijk aan maatschappelijke organisaties te verhuren. We doelen daarbij op organisaties die activiteiten ontplooien om de samenleving te versterken. Door de inzet van een mix van deskundige vrijwilligers en een not-for-profit beheersorganisatie kunnen we dat vastgoed meestal relatief goedkoop verhuren.

Door zorgvuldig beheer van de gebouwen en de middelen, én door goede samenwerking met huurders en dienstverleners draagt Stichting Buurtcentra eraan bij dat nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van samenlevingsopbouw nu en in de toekomst van start kunnen gaan of doorgang vinden.

 


Nieuwsflitsen