Stichting Buurtcentra verwerft Broedplaats 'de Bonte Zwaan'

 

                                                                                                        © Frits Schiphorst

Stichting Buurtcentra heeft de drijvende broedplaats 'de Bonte Zwaan' in de Houthaven gekocht van Woonstichting De Key. 

De overname door Stichting Buurtcentra garandeert het voortbestaan van dit mooie initiatief van De Key in ieder geval tot 2035..

Deze voormalige schippersbeurs huisvest een uniek gezelschap van creatieve ondernemers en kunstenaars. Meer daarover leest u op de website van De Bonte Zwaan.

Stichting Buurtcentra 50 jaar

Op 8 juli 1970 tekende Henk Barentsz, hoofddirecteur van de Vereniging Ons Huis - die op haar beurt sinds 1892 de oudste welzijnsorganisatie op het vasteland van Europa was - bij notaris Dijk de oprichtingsakte van Stichting Buurtcentra. Deze nieuwe stichting stelde zich ten doel om, 'ten behoeve van de samenlevingsopbouw in de woonomgeving', gebouwen te bouwen of te verwerven waarin buurtcentra gevestigd konden worden. Deze gebouwen zouden verhuurd worden aan Amsterdamse verenigingen en stichtingen die zich richten op de samenlevingsopbouw. Barentsz voldeed hiermee aan de wens van het Gemeentebestuur dat er de voorkeur aan gaf om dergelijke noodzakelijke voorzieningen niet zelf in eigendom te hoeven hebben. 

Het zevenkoppige bestuur van de nieuwe stichting werd in eerste instantie door de Vereniging Ons Huis benoemd, echter met de kanttekening dat de gezamenlijke huurders zelf zo snel mogelijk in de voordracht van bestuursleden moesten voorzien. Dat is vervolgens ook gebeurd, tot op de dag van vandaag wordt het bestuur gevormd door personen die door de huurders zijn voorgedragen. Ons Huis verzorgde ook de huisvesting van de nieuwe stichting, en wel in het pand aan de Rozenstraat dat zij in 1892 had laten bouwen. Eerste voorzitter werd J. van Marken, die deze functie elf jaar zou vervullen. Henk Barentz werd secretaris/penningmeester.

In het eerste decennium na de oprichting werden gebouwen gerealiseerd aan het Lambertus Zijlplein foto 1, in de Alkmaarstraat, in de Klaas Katerstraat foto 2, aan de Oostoever, in de Ruys de Beerenbrouckstraat (Buddha), aan de Meteorenweg, de Jan de Louterstraat foto 4, de Parlevinker, de Douwes Dekkerstraat, de Kamperfoelieweg, de Pieter Calandlaan, het Jan van Schaffelaarplantsoen foto 5 en de Leeuwendalersweg. Het merendeel van die gebouwen is inmiddels weer gesloopt. In later jaren kwamen er ook nieuwe panden bij door aankoop van bestaande locaties, deels ook met subsidie van de gemeente. Een actueel overzicht staat op de pagina 'onze gebouwen'. Hieronder enkele afbeeldingen van gebouwen die inmiddels uit het stadsbeeld zijn verdwenen.

Lambertus ZijlpleinJes

 Eerste BH Slotermeer Tweede BH Slotermeer

Schaffelaar

Nieuwe broedplaats

Ooit werd het gebouw 'Atlas' aan de Lakenhalstraat gebouwd als buurthuis en vervanging voor het jongerencentrum aan de Oostoever. Als buurthuis werd het al snel wegbezuinigd, en werd het gebouw buitenschoolse opvang. Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe huurder. Urban Resort heeft het pand betrokken en zal er een kleinschalige broedplaats gaan exploiteren.

De Rietwijker - ankerpunt in de Banne

Enkele jaren geleden opende de gemeente Amsterdam een nieuw Huis van de Wijk bij het winkelcentrum in de wijk De Banne in Noord. Gevolg daarvan was dat het gebouw De Rietwijker, dat tot op dat moment in de Banne Noord de functie van buurthuis had, leeg kwam te staan. 

Bij wijze van proef heeft Stichting Buurtcentra Urban Resort gevraagd om hier een kleine broedplaats te openen, een ruimte waar kunstenaars en startende ondernemers in de creatieve sector werken. Nu zijn we drie jaar verder, en heeft de broedplaats De Rietwijker zich ontwikkeld tot ankerpunt voor buurtbewoners van het noordelijke deel van de Banne, een gebied dat verder weinig voorzieningen kent. Bewoners lopen er binnen voor een kopje koffie, er zijn volop buurtgerichte activiteiten en in de theaterzaal is altijd wel wat te doen. Ook is het gebouw ingrijpend gerenoveerd en alle achterstallig onderhoud weggewerkt.

Urban Resort en Stichting Buurtcentra zijn heel tevreden over de samenwerking en het gebruik van het gebouw. De activiteiten dragen bij aan de cohesie in de buurt, en sluiten daarmee naadloos aan bij de doelstelling van Stichting Buurtcentra. Wat begon als een proef heeft zichzelf bewezen, en daarom hebben we het huurcontract met Urban Resort per 1 juli 2018 met tien jaar verlengd.

Opening nieuwbouw 't Landje

Na twee jaar voorbereiden en bouwen was het 10 juni eindelijk zo ver: het nieuwe beheerdersgebouw en het activiteitengebouw werden geopend.

Het beheerdersgebouw, waarin ook een ruimte voor natuureducatie zit, is zodanig gebouwd dat het heel lang mee kan. Het is onderheid, opgetrokken in houtskeletbouw en uitstekend afgewerkt. Met het beperkte budget was het niet haalbaar om beide gebouwen op dezelfde manier uit te voeren; het veel grotere activiteitengebouw is als keet neergezet. De grote keuken, die Stichting Buurtcentra uit één van haar andere gebouwen moest verwijderen, heeft hier een plek gevonden. Al met al moet het Landje nu weer tien jaar vooruit kunnen.

het nieuwe beheerdersgebouw